7/17/2020

ECLI:NL:PHR:2019:592, Parket bij de Hoge Raad, 17/03392

verkiezingen

verkiezing

ECLI:NL:PHR:2019:592
Instantie

Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie

09-04-2019

Datum publicatie

04-06-2019

Zaaknummer

17/03392

Rechtsgebieden

Strafrecht

Bijzondere
kenmerken

-

Inhoudsindicatie

Antilliaanse zaak. (Poging tot) actieve omkoping door vertegenwoordiger van
politieke partij bij verkiezingen in Sint Maarten (meermalen gepleegd) door geld
aan te bieden aan politieambtenaren in ruil voor stem op die politieke partij, art.
132 SrNA. Middelen over bewezenverklaring omkoping en poging tot omkoping.
HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/03094 A.

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Conclusie
Nr. 17/03392 A

Mr. A.E. Harteveld

Zitting: 9 april 2019

Conclusie inzake:
[verdachte]

1. De verdachte is bij arrest van 3 mei 2017 door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het hof), wegens “bij gelegenheid eener krachtens
wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door gift en belofte iemand omkopen om zijn kiesrecht op
bepaalde wijze uit te oefenen, meermalen gepleegd, en poging tot bij gelegenheid eener krachtens wettelijk
voorschrift uitgeschreven verkiezing, door gift en belofte iemand omkopen om zijn kiesrecht op bepaalde wijze
uit te oefenen”, veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van
twee jaren en een geldboete ter hoogte van NAf 300,-, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door
hechtenis voor de duur van zes dagen.
2. Er bestaat samenhang met de zaak 17/03094. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.
3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. C. Reijntjes-Wendenburg, advocaat te Maastricht,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.
4. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
“hij in de periode 15 september 2010 tot en met 17 september 2010, op het toenmalige Nederlands Antilliaanse
gedeelte van het eiland Sint Maarten, als vertegenwoordiger van de United People Party, meerdere
politieambtenaren, te weten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] , heeft omgekocht door een gift en/of een
belofte, te weten geld, aan te bieden, teneinde die [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] te bewegen om, bij
gelegenheid ener krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, hun kiesrecht op bepaalde wijze uit te
oefenen, bestaande het op bepaalde wijze uitoefenen van hun kiesrecht hierin dat zij tijdens de verkiezingen
zouden stemmen op de United People Party.
en
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2019:592&showbutton=true&keyword=verkiezingen

1/8

Select target paragraph3