ВИБОРИ 2019: СУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ

ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
УКРАЇНИ 2019:
посібник для суддів

Київ, 2019

Select target paragraph3