dosarul nr. 3ra-998/18 prima instanţă: Judecătoria Chişinău, sediul Centru: R. Berdilo instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău: E. Palanciuc, A. Malîi, Vl. Clima, ÎNCHEIERE mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele completului, judecător Ion Druţă judecătorii Victor Burduh Luiza Gafton 25 iunie 2018 examinând problema admisibilității recursurilor declarate de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” şi candidatul electoral Andrei Năstase, reprezentaţi de avocatul Dumitru Pavel, de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, reprezentat de Nicolae Fomov, de către Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 şi de către Liudmila Perederii, în cauza civilă inițiată de către Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale noi ale primarului general al municipiului Chișinău, din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II) și validarea mandatului primarului ales în municipiul Chișinău, împotriva deciziei din 21 iunie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, prin care s-au respins cererile de apel declarate de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, concurentul electoral Andrei Năstase, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” şi Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 şi s-a menținut hotărârea din 19 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, prin care nu s-a confirmat legalitatea alegerilor locale ale primarului general al municipiului Chișinău c o n s t a t ă: La 11 iunie 2018, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 a depus în instanţa de judecată o cerere privind confirmarea legalității alegerilor locale noi ale primarului general al municipiului Chișinău, din data de 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II), și validarea mandatului primarului ales în municipiul Chișinău, în temeiul articolului 146 Cod electoral, dar și al punctului 19 din Instrucțiunea privind modul de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale de la alegerile locale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3403 din 19 mai 2015 (f.d. 3, vol. I). Prin hotărârea din 19 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, nu s-a confirmat legalitatea alegerilor locale noi ale primarului general al municipiului Chișinău, din data de 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II). 1

Select target paragraph3