ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 701/2020 701/2020 17-08-2020 Contestatie la legea electorala Tribunalul SUCEAVA Cod ECLI ECLI:RO:TBSVA:2020:002.xxxxxx Operator de date cu caracter personal nr. 4633 Dosar nr.XXXXXXXXXXXXX - contestație la legea e_________ - ROMÂNIA TRIBUNALUL SUCEAVA SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 701 ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 17 august 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: H______ D______-L_______ JUDECĂTOR: C_________ L______ GREFIER: P______ LĂCRĂM IOARA – M____ Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava reprezentat prin p_______ M______ V______ Pe rol, judecarea apelu lui formulat de apelantul Biroul Electoral al Circumscripției Orășenești Broșteni, cu sediul în ______________________, județul Suceava împotriva sentinței civile nr. 563 din data de 15.08.2020 pronunțată de Judecătoria Vatra Dornei în dosarul nr. 135 0 /334/2020, intimat fiind petentul A_________ M_____ , domiciliat în Suceava, __________________________, ________________________________ uceava. La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat Dăsc______ F____, pentru intimatul petent , lipsă fiind apelantul. Procedura de citare cu părțile este legal îndeplinită. Grefierul expune referatul cauzei, după care:

Select target paragraph3